Change با قابلیت تبدیل شدن به تخت ( ۱ و ۲ نفره )،در انواع مبلمان راحتی، محصولی نوآور به شمار می آید. فرم هماهنگ آن شامل دو حجم جداگانه است که به دور یکدیگر چرخیده و با حرکتی ساده ولی متفاوت از محصولات مشابه،تبدیل به تخت می شود. پشتی Change به شکل شیبدار و مدور ساخته شده تا حجم کمتری داشته باشد.همین انحناها هستند که شخصیت Change را شکل می دهند. ویژگی این محصول علاوه بر چرخش خاص، این است که تمامی جزئیات هماهنگ آن با دقت فکر و طراحی شده است. به ساختمان زیرین آن توجه خاصی شده است،باندهای الاستیک و فومِ با کیفیت بالا، در نقاطی استراتژیک قرار داده شده اند که بیشترین میزان راحتی را در کنار کمترین حجم ایجاد کنند.

SF - 107 - 01
SF - 107 - 02