Link از ۲ تکه اصلی تشکیل شده است که با کنار هم قرار دادنشان می توان فضاهای جدیدی ایجاد کرد ، خلاقیت خود را بکار بگیرید و فضای خود را همانگونه که می خواهید و به بهترین شکلی که ممکن است، طراحی کنید.

SF - 112 - 01
SF - 112 - 02