Book صندلی کم حجمی است که از ترکیب چوب و فلز و پارچه به وجود آمده است و می تواند برای کتاب خواندن یا بحث و گفتگو فضای مناسبی فراهم کند. یک صندلی فوق العاده است که برخاسته از نوع شناسی مدرنیستی از یک صندلی با ابعاد نسبتا کم می باشد. Book از میراث مدرن یوگوسلاو دهه ۵۰ و ۶۰ مشتق شده است، البته طرح آن به سمت سطوح پیچیده تر و خطوط اریب به روز رسانی شده است. هر تغییری در زاویه دید ما نسبت به book باعث می شودکه فرم های سازنده آن از مثلث به شش ضلعی و یا چند ضلعی های پیچیده تغییر کند و به این ترتیب book به طور مداوم چشمان مخاطب را به بازی اشکال دعوت می کند و همین باعث می شود که هرگز خسته کننده به نظر نیاید.
RC - 108 - 01
جدول قیمـت 
رنگ و جنسقیمت (ریال)
بدون پوشش29,212,000
پوشش چرم (کالیته 99)30,062,200
پوشش پارچه (کالیته 93 و 95)31,620,900
عمق
69.5cm
ارتفاع
81cm
ارتفاع نشیمن
43cm
وزن
9kg
عرض
75.5cm
ارتفاع دسته
56cm

نمایندگی‌ها و مجموعه رنـگ و جنـس