اولین حسی که butterfly در مخاطب ایجاد می کند حس سبکبالی و فراغت است چرا که فرم پایه های آن شبیه به بالهای پروانه ای است سبکبال،که آزادانه از سویی به سوی دیگر پرواز می کند. طراحی درست و رعایت کردن استانداردها دراین صندلی به دوست داشتنی تر شدن آن کمک بزرگی کرده است. butterfly را می توانید هم در فضاهای اداری و هم در فضاهای خانگی استفاده کنید و از آن لذت ببرید .
DC - 103 -01
جدول قیمـت 
رنگ و جنسقیمت (ریال)
بدون پوشش17,276,500
پوشش چرم (کالیته 99)17,865,100
پوشش پارچه (کالیته 93 و 95)18,944,200
عمق
60cm
ارتفاع
78cm
ارتفاع نشیمن
42cm
وزن
7.2kg
عرض
49cm

نمایندگی‌ها و مجموعه رنـگ و جنـس