انتظار چه کوتاه و چه طولانی، باید در آرامش بگذرد. butterfly+3 بهترین انتخاب است برای سالن های انتظار، تا به مراجعین شما آرامش و راحتی را هدیه کند.
WS - 101 - 03
جدول قیمـت 
جنسقیمت (ریال)
بدون پوشش10,200,000
پوشش چرم پالرمو10,497,000
پوشش پارچه میکرولاین10,794,000
پوشش پارچه کتان طرحدار11,712,000
عمق
58.5cm
ارتفاع
81cm
وزن
21kg
عرض
150cm

نمایندگی‌ها و مجموعه رنـگ و جنـس