Fly از نیم رخ شبیه به پرنده ایی در حال پرواز است . Fly با وجود طراحی خاص و متفاوتش که در اتصالات کف، پشتی و شکل پایه هایش مشاهده می کنید، صندلی راحتی است. Fly می تواند در فضای اداری یا خانگی و یا به عنوان صندلی تک در هر فضایی، به چیدمان شما کمک کند.
DC - 101 - 01
جدول قیمـت 
رنگ و جنسقیمت (ریال)
بدون پوشش9,950,000
پوشش چرم (کالیته 99)10,590,000
پوشش پارچه (کالیته 93 و 95)11,310,000
عمق
63cm
ارتفاع
91cm
ارتفاع نشیمن
46cm
وزن
10.3kg
عرض
47cm

نمایندگی‌ها و مجموعه رنـگ و جنـس