Fly از نیم رخ شبیه به پرنده ایی در حال پرواز است . Fly با وجود طراحی خاص و متفاوتش که در اتصالات کف، پشتی و شکل پایه هایش مشاهده می کنید، صندلی راحتی است. Fly می تواند در فضای اداری یا خانگی و یا به عنوان صندلی تک در هر فضایی، به چیدمان شما کمک کند.
DC - 101 - 01
جدول قیمـت 
رنگ و جنسقیمت (ریال)
بدون پوشش4,700,000
پوشش چرم پالرمو4,940,000
پوشش پارچه میکرولاین5,260,000
پوشش پارچه کتان طرحدار5,980,000
عمق
63cm
ارتفاع
91cm
ارتفاع نشیمن
46cm
وزن
10.3kg
عرض
47cm

نمایندگی‌ها و مجموعه رنـگ و جنـس