HAPPY را اگر از روبرو نگاه کنید خواهید دید که با چهره خندان خود در فضای مورد نظرتان شادی و خوشی می پراکند. این صندلی به صورتی طراحی شده است که برای نشستن افراد مختلف با جثه های متفاوت مناسب باشد و می توانید مطمئن باشید که کسی از نشستن روی این صندلی خسته نمی شود. HAPPY هم در فضاهای اداری و هم در فضاهای خانگی به زیبایی هرچه بیشتر فضا کمک می کند.
RC - 111 - 01
جدول قیمـت 
رنگ و جنسقیمت (ریال)
بدون پوشش9,200,000
پوشش چرم پالرمو9,585,000
پوشش پارچه میکرولاین9,970,000
پوشش پارچه کتان طرحدار11,160,000
عمق
48.5cm
ارتفاع
70cm
ارتفاع نشیمن
38.5cm
وزن
16kg
عرض
78.5cm

نمایندگی‌ها و مجموعه رنـگ و جنـس