طراحی ارگونومیک heart ویژگی منحصر به فرد آن است، حاصل این طراحی ارگونومیک نشیمنی بسیار راحت و مطلوب است. heart با حجم و وزن کمی که دارد به راحتی خود را در دل هر فضایی جا می کند و در هنگام چیدمان به کمک شما می آید. طراحی heart باعث شده است که تمامی رنگها روی آن درخشش و جلوه بهتری پیدا کنند.
RC - 102 - 01
جدول قیمـت 
رنگ و جنسقیمت (ریال)
بدون پوشش34,880,000
پوشش چرم (کالیته 99)36,907,400
پوشش پارچه (کالیته 93 و 95)40,624,300
عمق
67cm
ارتفاع
73cm
ارتفاع نشیمن
43cm
وزن
12.5kg
عرض
71cm
ارتفاع دسته
73cm

نمایندگی‌ها و مجموعه رنـگ و جنـس