Kangaroo به اندازه نامش جذاب و هیجان انگیز است با تمام بازیگوشی اش ساکت و موقر در جای خود قرار می گیرد،در عین حال هیجان درونی اش را به مخاطب منتقل می کند. در فضای مسکونی به عنوان صندلی میز غذاخوری و در فضای اداری پشت میز کنفرانس قابل استفاده است. kangaroo به دلیل طراحی ویژه اش در عین سادگی با صندلی های مشابه خود بسیار متفاوت است.
DC - 104 - 01
جدول قیمـت 
رنگ و جنسقیمت (ریال)
بدون پوشش10,082,500
پوشش چرم (کالیته 99)10,573,000
پوشش پارچه (کالیته 93 و 95)11,063,500
عمق
60cm
ارتفاع
93cm
ارتفاع نشیمن
50cm
وزن
12.3kg
عرض
47cm

نمایندگی‌ها و مجموعه رنـگ و جنـس