Seat اگرچه ظاهری ساده و به دور از پیچیدگی دارد ولی مشابه آن را کمتر دیده اید. کوچک بودن seat عاملی برای محبوبیت آن است که باعث می شود در هر فضایی به راحتی پذیرفته شود. به عنوان صندلی میز غذاخوری و یا در اتاق کنفرانس برای فضاهای اداری انتخابی مناسب است.
RC - 110 - 01
جدول قیمـت 
جنسقیمت (تومان)
بدون پوشش18,748,000
پوشش چرم (کالیته 99)20,252,200
پوشش پارچه (کالیته 93 و 95)23,009,900
عمق
60cm
ارتفاع
88cm
ارتفاع نشیمن
50.5cm
وزن
10kg
عرض
50cm

نمایندگی‌ها و مجموعه رنـگ و جنـس