Slim نام خود را از ظاهر ظریف و باریکش گرفته است. ویژگی خاص آن در پایه های کشیده ایست که به هم پیوسته طراحی شده و یک فرم سیال زیبا به فضایی که در آن قرار می گیرد اضافه می کند. این نوع طراحی سطح جدیدی از طراحی مدرن محسوب می شود . slim را اگر بخواهیم در یک جمله توصیف کنیم باید بگوییم که مجموعه ای است از ظرافت ، زیبایی، سادگی و راحتی.
DC - 102 - 01
جدول قیمـت 
رنگ و جنسقیمت (ریال)
بدون پوشش23,762,000
پوشش چرم (کالیته 99)24,481,400
پوشش پارچه (کالیته 93 و 95)25,800,300
عمق
57cm
ارتفاع
85cm
ارتفاع نشیمن
48cm
وزن
7.8kg
عرض
50cm

نمایندگی‌ها و مجموعه رنـگ و جنـس