درمیان طرحهای مبتکرانه متنوعی که در مبلمان مدرن امروزی وجود دارد، wave با طراحی روان و سیالی که در بدنه یک تکه خود دارد، نگا هها را به خود جلب می کند. Wave ظرافت،سلیقه و استایل را یکجا دارد و به مکانی که در آن قرار می گیرد زندگی می بخشد. wave برای فضاهای مدرن انتخابی مناسب است.
RC - 103 - 01
جدول قیمـت 
رنگ و جنسقیمت(ریال)
بدون پوشش10,820,000
پوشش چرم پالرمو11,270,000
پوشش پارچه میکرولاین11,870,000
پوشش پارچه کتان طرحدار13,220,000
عمق
82cm
ارتفاع
80cm
ارتفاع نشیمن
42cm
وزن
22.9kg
عرض
72cm

نمایندگی‌ها و مجموعه رنـگ و جنـس