صندلی بار Bar

فرم صندلی بار  بصورت یک هرم با برش افقی است و به همین دلیل سطح مقطع( نشیمن) آن ایستایی لازم را ایجاد و حس امنیت و اطمینان را به کاربر منتقل میکند. برای سفارش محصول کلیک کنید

اطلاعات محصول