صندلی غذاخوری Cool

صندلی مدرن Cool ، محصولیست زیبا که اساس طراحی آن، فرم های ساده با تناسبات هندسی هستند. نظم و هماهنگی موجود در ترکیب بندی، سادگی ، ظرافت و خطوط پویای مورب، آن را به محصولی نافذ با تاثیر بصری بیشتر بر مخاطب تبدیل کرده است. از تکرار و کنار هم قرار گرفتن صندلی کول ، یک هارمونی زیبا در فضا ایجاد می شود. برای سفارش محصول کلیک کنید

اطلاعات محصول