مبل راحتی Cut

عمق و ارتفاع مبل راحتی Cut، ارتباطات را تقویت می کند و سلسله مراتب بین افراد را کاهش می دهد. با مبل مدرن کات همه به یک اندازه مسلط هستند. ساختار آن امکان استفاده از زبان بدن را فراهم می کند و طراحی عملگرا و مینیمال آن افراد ساکن را به پویایی و پیشرفت سوق می دهد. برای سفارش محصول کلیک کنید

اطلاعات محصول